homoseksüel nedir

Biseksülellik nedir? Cinsel yönelim nasıl oluşur?

Biseksülellik nedir? Cinsel yönelim nasıl oluşur? 150 150 dolunay

Heteroseksüellik, homoseksüellik, biseksüellik gibi cinsel yönelime ait kavramlar sık karşımıza çıkmakta ve ne olduklarıyla ilgili merak ve sorular kafaları meşgul etmektedir. Dönem dönem ünlü isimlerinde kendi cinsel yönelimlerini açıklamaları konuyu daha dikkat çeker hale getirmektedir.

Aslına bakarsanız ‘Herkesin kendi özel hayatı bize ne canım kim ne yaparsa yapsın kime aşık olursa olsun, yaşı reşit ve kendi onayıyla oldukça ben karışmam’ diyebilecek toplumsal öz güven ve saygı boyutuna gelinceye kadar bu tür haberlere ilgilimiz hep çekilecek. Ve toplumsal saygıyı arttırmak için bizler o vakte kadar bilgi aktarmaya devam ediyor olacağız.

Homoseksüellik, aynı cinsiyetten kişilere aşık olmak ve cinsel birliktelik

Biseksüellik, kişinin her iki cinsiyetten olanlara cinsel ya da duygusal ilgi duyması

Heteroseksüellik, sadece karşı cinsiyete ilgi ve aşk duymak olarak tanımlanır.

‘Aaa nasıl biseksüel olduğunu anladın?’ diye soran meraklı bir heteroseksüele şöyle bir cevap verebilir biseksüel; ‘Sen nasıl heteroseksüel olduğu anladın?’

Cinsel yönelim nasıl oluşur?

Cinsel yönelimin nasıl oluştuğu bilinmemektedir. Bir heteroseksüel erkek neden bir kadından hoşlanır, sorusunun yanıtı tam bilinmediği gibi diğer cinsel yönelimlerinde nasıl oluştuğu tam bilinmemektedir.

Genel olarak kabul gören açıklamalar, karmaşık bir genetik/kimyasal zemin üzerinde çevresel etkenlerin rol oynadığından bahseder. Yani insanların heteroseksüel mi, biseksüel mi ya da homoseksüel olarak doğup doğmadıkları henüz bilinmemektedir. Fakat bilinen, kişilerin heteroseksüellik ya da diğer yönelimler arasında bir tercih yapmadıkları/ yapamadıklarıdır. (Yani kişi heteroseksüel olmak istediği için heteroseksüel olmadığı gibi eşcinsel ya da biseksüel olmaya karar verip de eşcinsel olmaz.) Cinsel yönelimi değiştirmeye yönelik girişimler bu nedenle başarısızlıkla sonuçlanmıştır; bir eşcinselin heteroseksüele dönmesi ile bir heteroseksüelin eşcinsele dönmesi arasında imkansızlık açısında fark yoktur.

Toplumumuzda cinsel yönelimler normal ve anormal olarak sınıflanır. Sanki tek normal cinsel kimlik heteroseksüellikmiş gibi kabul görür. Çoğunluk kabul edilen heteroseksüeller normali belirler ve ayrımcılık, dışlama, homofobik düşünce ve davranışlar onlara göre çok normalleşir. Oysaki eşcinsellik, biseksüellik bilimsel olarak anormal olarak değerlendirilmemekte sadece cinsel yönelimlerin birbirinden farklı olduğu kabul edilmektedir. Farklıkları kabul etmekte zorlandıkça ayrımcılık ve dışlama daha korkunç boyutlara gelmekte bazen cinayetler bile işlenebilmektedir.

Cinsellik bireylerin mahremleridir

Cinsellik bireylerin mahremleridir ve cinsiyeti ya da cinsel yönelimi ne olursa olsun cinselliklerini istedikleri şekilde yaşama özgürlükleri vardır. Cinselliği kendini en rahat ve özgür hissettiği şekilde yaşamak temel yaşam hakkıdır. Önemli olan; ister kadın ya da erkek, ister heteroseksüel ya da eşcinsel olsun kişileri bir insan olarak kabul etmektir..