cinsel kimlik

Biseksülellik nedir? Cinsel yönelim nasıl oluşur?

Biseksülellik nedir? Cinsel yönelim nasıl oluşur? 150 150 dolunay

Heteroseksüellik, homoseksüellik, biseksüellik gibi cinsel yönelime ait kavramlar sık karşımıza çıkmakta ve ne olduklarıyla ilgili merak ve sorular kafaları meşgul etmektedir. Dönem dönem ünlü isimlerinde kendi cinsel yönelimlerini açıklamaları konuyu daha dikkat çeker hale getirmektedir.

Aslına bakarsanız ‘Herkesin kendi özel hayatı bize ne canım kim ne yaparsa yapsın kime aşık olursa olsun, yaşı reşit ve kendi onayıyla oldukça ben karışmam’ diyebilecek toplumsal öz güven ve saygı boyutuna gelinceye kadar bu tür haberlere ilgilimiz hep çekilecek. Ve toplumsal saygıyı arttırmak için bizler o vakte kadar bilgi aktarmaya devam ediyor olacağız.

Homoseksüellik, aynı cinsiyetten kişilere aşık olmak ve cinsel birliktelik

Biseksüellik, kişinin her iki cinsiyetten olanlara cinsel ya da duygusal ilgi duyması

Heteroseksüellik, sadece karşı cinsiyete ilgi ve aşk duymak olarak tanımlanır.

‘Aaa nasıl biseksüel olduğunu anladın?’ diye soran meraklı bir heteroseksüele şöyle bir cevap verebilir biseksüel; ‘Sen nasıl heteroseksüel olduğu anladın?’

Cinsel yönelim nasıl oluşur?

Cinsel yönelimin nasıl oluştuğu bilinmemektedir. Bir heteroseksüel erkek neden bir kadından hoşlanır, sorusunun yanıtı tam bilinmediği gibi diğer cinsel yönelimlerinde nasıl oluştuğu tam bilinmemektedir.

Genel olarak kabul gören açıklamalar, karmaşık bir genetik/kimyasal zemin üzerinde çevresel etkenlerin rol oynadığından bahseder. Yani insanların heteroseksüel mi, biseksüel mi ya da homoseksüel olarak doğup doğmadıkları henüz bilinmemektedir. Fakat bilinen, kişilerin heteroseksüellik ya da diğer yönelimler arasında bir tercih yapmadıkları/ yapamadıklarıdır. (Yani kişi heteroseksüel olmak istediği için heteroseksüel olmadığı gibi eşcinsel ya da biseksüel olmaya karar verip de eşcinsel olmaz.) Cinsel yönelimi değiştirmeye yönelik girişimler bu nedenle başarısızlıkla sonuçlanmıştır; bir eşcinselin heteroseksüele dönmesi ile bir heteroseksüelin eşcinsele dönmesi arasında imkansızlık açısında fark yoktur.

Toplumumuzda cinsel yönelimler normal ve anormal olarak sınıflanır. Sanki tek normal cinsel kimlik heteroseksüellikmiş gibi kabul görür. Çoğunluk kabul edilen heteroseksüeller normali belirler ve ayrımcılık, dışlama, homofobik düşünce ve davranışlar onlara göre çok normalleşir. Oysaki eşcinsellik, biseksüellik bilimsel olarak anormal olarak değerlendirilmemekte sadece cinsel yönelimlerin birbirinden farklı olduğu kabul edilmektedir. Farklıkları kabul etmekte zorlandıkça ayrımcılık ve dışlama daha korkunç boyutlara gelmekte bazen cinayetler bile işlenebilmektedir.

Cinsellik bireylerin mahremleridir

Cinsellik bireylerin mahremleridir ve cinsiyeti ya da cinsel yönelimi ne olursa olsun cinselliklerini istedikleri şekilde yaşama özgürlükleri vardır. Cinselliği kendini en rahat ve özgür hissettiği şekilde yaşamak temel yaşam hakkıdır. Önemli olan; ister kadın ya da erkek, ister heteroseksüel ya da eşcinsel olsun kişileri bir insan olarak kabul etmektir..

Cinsel kimlik karmaşası

Cinsel kimlik karmaşası 150 150 dolunay

Ergenlik döneminde çocuğu olan anne babaların ve ergenlerin kafalarını en çok kurcalayan konulardan bir de cinsel kimlik konusudur. Cinsel yönelimin oldukça görünür ve yaşanır olduğu ergenlik döneminde aynı cinsiyetten hoşlanmak kafa karıştırıcı olabilmektedir. Eşcinsel olma ihtimali anne babaları gerebilirken, ergenin ergenlik sürecinin de daha da zorlanmasına neden olmaktadır.

Cinsel yönelim, kişinin cinsel ve duygusal olarak çekim duyduğu cinsiyete göre tanımlanan bir özelliktir. Bireylerin kendi cinsiyetinden birine ilgi duyması veya karşı cinsiyetten birine ilgi duyması cinsel yönelim olarak tanımlanabilir. Ergenlik de bu yönelim belirginleşir ancak kesinleşmez.

Ergenlik insan hayatının en zor büyüme evresidir

Bedensel ve ruhsal olarak bu kadar hızlı ve değişken bir dönem insan hayatının başka hiçbir evresinde yoktur. Ergenlik sürecinde kendini aramak, büyümek ne kadar doğalsa cinsel kimlik konusunda da arayışta ve denemede olmak o kadar doğaldır. Cinsel kimliğin arandığı ve denediği evrede ergen, dönem dönem biseksüel (hem erkek hem de kadından hoşlanma) yönelimler gösterirken dönem dönem homoseksüel (kendi cinsiyetinden hoşlanma) gösterebilir. Bu ergen için kafa ve ruhsal karışıklığa neden olmakta ve neden böyle olduğunu anlamakta zorlanabilmektedir. Ayrıca yaşadığı süreci paylaşmak en temel ihtiyacıdır. Anlayışlı anne ve baba kendini arayan ergen için büyük şansken tam tersi anne baba modeli ergenin ruhsal olarak zorlayabilmektedir.

 

Bir insan eşcinsel ya da biseksüel olmaya karar verip de eşcinsel olmaz

Cinsel yönelimin neye göre oluştuğu tam olarak bilinmemektedir. Genel olarak kabul gören açıklamalar, karmaşık bir genetik zemin üzerinde çevresel etkenlerin rol oynadığından bahseder. Bir erkek neden bir kadından hoşlanır, sorusunun yanıtı bilinmediği gibi diğer cinsel yönelimlerinde nasıl oluştuğu bilinmemektedir. Yani insanların heteroseksüel mi, biseksüel mi ya da homoseksüel olarak doğup doğmadıkları bilinmemektedir. Fakat bilinen, kişilerin heteroseksüellik ya da diğer yönelimler arasında bir tercih yapmadıkları/ yapamadıklarıdır. Yani kişi heteroseksüel olmak istediği için heteroseksüel olmadığı gibi eşcinsel ya da biseksüel olmaya karar verip de eşcinsel olmaz. Cinsel yönelimi değiştirmeye yönelik girişimler bu nedenle başarısızlıkla sonuçlanmıştır; bir eşcinselin heteroseksüele dönmesi ile bir heteroseksüelin eşcinsele dönmesi arasında imkansızlık açısından fark yoktur.

Ergenlik döneminde cinsel kimlik karmaşasını yaşayan ergenler ve anne babalara kısaca şu söylenebilir:

  • Ergenlikte cinsel yönelime ait çelişkiler ve karmaşık hissetmek homoseksüel olunduğu anlamına gelmez. Ergenlik döneminde cinsel kimlikle ilgili karar verilmemektedir. Ergenlik arayış dönemidir.
  • Çocuğunuzu sadece çocuğunuz olduğu için kabul etmek ve sevmek bu dönemde size ve ona iyi gelecektir. Kendini aradığı dönemde aşırı baskı ya da hastaymış ve tedavi olmalıymış gibi davranmak onu da sizleri de çok zorlar.
  • Cinsel kimliğini aradığı ve deneyimlediği bu dönemde ona destek olacak bir uzman, sorgulamalarını sağlıklı yapması ve kendini kabulü konusunda çok anlamlı olacaktır.

Anne baba olarak bu süreçte sizler de toplumsal ön kabullerden, baskılardan dolayı zorlanırsanız psikolojik destek alma konusunda lütfen rahat olun.